thiết bị điện

BẢNG GIÁ Ổ cắm công tắc Sino – Vanlock

Trạng thái: Còn hàng

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Ổ cắm công tắc Sino – Vanlock
1 Ổ cắm, công tắc S18 Series
1 Công tắc ba 1 chiều phím lớn – S183D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn – S182D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm Shuko 16A tiếp đất – S18/16
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo – S1825SN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Chiết áp quạt 400VA liền mặt – S18/302
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo – S1815N
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc – S18/10US
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Chìa khóa bộ ngắt điện 20A kiểu A hoặc B – SKTA + SKTB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Thẻ từ 16A – SKT501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Nút chuông báo xin vệ sinh phòng và báo không quấy rầy – S18BPDM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt che trơn – S180
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S18UEX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm đôi 3 chấu 16A – S18UE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ – S18U2XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm đôi 2 chấu 16A – loại rời – S18U2/R
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm đôi 2 chấu 16A – S18U2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 1 lỗ – S181/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Nút chuông chống thấm có đèn báo loại dọc WBL/V
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn S181D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA S18/2727
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
21 Ổ cắm 4 dây 3 pha 25A kiểu Mỹ S18HD425
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
22 Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo S1813SN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
23 Đầu ra dây cáp với đầu nối 25A S18/38TB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
24 Đầu ra dây cáp liền mặt S18/31TO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
25 Nút nhấn chuông bản rộng S18B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
26 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – chìa khóa kiều B S18KT + SKTB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
27 Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ S18UAMX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
28 Ổ cắm 3 chấu 16A với 2 lỗ S18UEXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
29 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S18U
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
30 Ổ cắm 4 dây 3 pha 16A kiểu Mỹ S18HD416
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
31 Nút nhấn chuông bản rộng có đèn báo S18BN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
32 Ổ cắm đa năng có màn che S18UAM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
33 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A S18UE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
34 3 ổ cắm 2 chấu 16A S18U3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
35 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ S18UXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
36 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ S18UX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
37 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 6 lỗ – S186/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
38 Nút chuông chống thấm có đèn báo WBL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
39 Chiết áp đèn 1000VA liền mặt S18/303
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
40 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – Chìa khóa kiều A S18KT + SKTA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
41 Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm S18/501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
42 Viền đơn màu (có 17 màu) S18CS/…*
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
43 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 5 lỗ – S185/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
44 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 4 lỗ – S184/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
45 Viền đôi trắng S18WD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
46 Viền đơn trắng S18WS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
47 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 3 lỗ – S183/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
48 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 2 lỗ – S182/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm, công tắc S18A Series
1 Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ – S18AUAMX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm đa năng có màn che – S18AUAM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – chìa khóa kiều A – S18AKT+SKTA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm – S18A/501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Mặt nhựa chứa 1 (2) MCB kiểu M – S18A 121/M (S18A122/M)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Mặt nhựa cứa 1 MCCB kiểu B – S18A121/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A – S18A121/HA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm công tắc Sino – Viền đơn trắng – S18AXL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S18AUE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S18AUE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 2 ổ cắm 3 chấu 16A – S18AUE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A – S18AUE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S18AU/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm đôi 2 chấu 16A – S18AU2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 6 lỗ – S18A6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 5 lỗ – S18A5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 4 lỗ – S18A4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 1 lỗ – S18A1X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm công tắc S18C Series
1 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 mô đun – S18C3X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô đun – S18C3X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô đun – S18C2X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô đun – S18C2X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 6 Mô đun – S18C6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 5 Mô đun – S18C5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 4 Mô đun – S18C4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 3 Mô đun – S18C3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 2 Mô đun – S18C2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Mặt 2 mô – đun cỡ nhỏ, ổ đa năng ổ 3 chấu – S18CXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 1 Mô đun cỡ trung – S18C1X/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 1 Mô đun – S18C1X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt che đơn – S18CO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm, công tắc S18CS Series
1 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 mô – đun – S18CS3X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô – đun – S18CS3X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô – đun – S18CS2X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô – đun – S18CS2X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 mô đun – S18CS6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 mô đun – S18CS5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 mô đun – S18CS4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 3 mô đun – S18CS3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 mô đun – S18CS2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 mô đun, ổ đa năng, ổ 3 chấu – S18CSXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Mặt 1 mô đun cỡ lớn, 2 mô đun cỡ trung, 3 mô đun – S18CS1X/L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun cỡ trung – S18CS1X/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun cỡ nhỏ – S18CS1X/S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che đơn – S18CSO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm, công tắc S18AS Series
1 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S18ASUE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S18ASUE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ – S18ASU2/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S18ASU2/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ – S18ASU/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S18ASU/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ – S18ASUAMX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 6 lỗ – S18AS6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 5 lỗ – S18AS5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 4 lỗ – S18AS4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 3 lỗ – S18AS3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ – S18AS2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc, ổ cắm Sino – Mặt 1 lỗ – S18AS1X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm, công tắc S186 Series
1 Công tắc 2 chiều – S186M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc 1 chiều – S186/1/2M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B – S18121/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm công tắc Sino – Viền đôi trắng – S18WD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 lỗ – S1861X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 3 lỗ – S1863X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 lỗ – S1864X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 lỗ – S1866X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S186U
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 2 ổ cắm 2 chấu 16A – S186U2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ – S186UX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S186U2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ – S186U2XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A – S18121/HA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M – S18122/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 2 Ổ cắm 3 chấu 16A – S186UE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S186UEXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm công tắc Sino – Viền đơn trắng – 18WS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A – S186UE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ – S1862X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
21 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 lỗ – S1865X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
22 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S186UXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
23 3 ổ cắm 2 chấu 16A – S186U3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
24 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S186UEX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
25 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che trơn – S180
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
26 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M – S18121/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm, công tắc S19 Series
1 Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ – S198AM/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm đa năng có màn che – S198AM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc – S198/10US
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S198EXX(S198EXXV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S198EX(S198EXV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 2 Ổ cắm 3 chấu 16A – S1982E(S1982EV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A – S1981E(S1981EV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 2 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S1982XX(1982XXV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 2 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ – S1982X(S1982XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S198XX(S198XXV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ – S198X(198XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 3 Ổ cắm 2 chấu 16A – S1983(S1983V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 2 Ổ cắm 2 chấu 16A – S1982(S1982V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S1981(S1981V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che trơn – S190(S190V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 lỗ – S196(S196V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 lỗ – S195(s195V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 lỗ – S194(S194V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 3 lỗ – S193(S193V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ – S192(S192V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm, công tắc S66 Series (Xám bạc)
1 Công tắc ổ cắm Sino – Viền đơn màu xám bạc – S66GXL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ màu xám bạc – S66GUE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc – S66GUE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A màu xám bạc – S66GUE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ màu xám bạc – S66GU/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc – S66GU/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A màu xám bạc – S66GU
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che đơn xám bạc – S66G0
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 lỗ màu xám bạc – S66G6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 lỗ màu xám bạc – S66G5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 lỗ màu xám bạc – S66G4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 3 lỗ màu xám bạc – S66G3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ màu xám bạc – S66G2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 lỗ màu xám bạc – S66G1X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm, công tắc S66 Mega (Trắng)
1 Công tắc dùng thẻ từ phím lớn 16A có thời gian chậm – S66/501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Nút chuông phím lớn có dạ quang – S66DBP
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DMN4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang – S66DM4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DN4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang – S66D4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DMN3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang – S66DM3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DN3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang – S66D3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DMN2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DM2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DN2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang – S66D2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DMN1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có dạ quang – S66DM1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S66DN1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang – S66D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm, công tắc S66 series (Trắng)
1 Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi – S6632RJ5E
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn – S6631RJ5E
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi – S6632RJ
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đơn – S6631RJ
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ổ cắm Sino – Viền đơn – S66XL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S66UE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S66UE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 2 ổ cắm 3 chấu 16A – S66UE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm 3 chấu 16A – S66UE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ – S66U2/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S66U2/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S66U/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ – S66U/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 2 ổ cắm 2 chấu 16A – S66U2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S66U
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che trơn – S660
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 lỗ – S666X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 lỗ – S665X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ – S662X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 lỗ – S661X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm, công tắc S66 EURO ( Trắng )
12 Ổ cắm, công tắcS68 Series (Xám bạc)
1 Ổ cắm công tắc Sino – Viền đơn màu xám bạc – S68GXL/V
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ màu trắng – S68GUE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che, loại đơn, màu xám bạc – S68G31RJ
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc – S68GUE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A màu xám bạc – S68GUE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ màu xám bạc – S68GU2/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc – S68GU2/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ màu xám bạc – S68GU/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ màu xám bạc – S68UG/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A màu xám bạc – S68GU
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 3 Ổ cắm 2 chấu 16A màu xám bạc – S68UG3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 2 Ổ cắm 2 chấu 16A màu xám bạc – S68GU2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt che trơn màu xám bạc – S68GO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 6 lỗ màu xám bạc – S68G6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 5 lỗ màu xám bạc – S68G5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 4 lỗ màu xám bạc – S68G4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 3 lỗ màu xám bạc – S68G3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 2 lỗ màu xám bạc – S68G2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 1 lỗ màu xám bạc – S68G1X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm, công tắc S68 Series (Trắng)
1 Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi – S6832RJ5E
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn – S6831RJ5E
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi – S6832RJ
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S68UE/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ – S68UE/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm đa năng có màn che – S68UAM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ – S68UAM/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 2 ổ cắm 3 chấu 16A – S68UE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A – S68UE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ – S68U2/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S68U2/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ – S68U/XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ – S68U/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 3 ổ cắm 2 chấu 16A – S68U3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A – S68121/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A – S68121/HA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm, công tắc Sino – Mặt che trơn – S680
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm, công tắc Sino – Mặt 5 lỗ – S685X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Ổ cắm, công tắc Sino – Mặt 4 lỗ – S684X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Ổ cắm, công tắc Sino – Mặt 1 lỗ – S681X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm, công tắc S68 EURO (Trắng)
1 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – Chìa khóa kiểu A – S68KT+SKTA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm – S68/501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA – S68/2727
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo – S6825SN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo – S6813SN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo – S6813N
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo – S6815SN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có đèn báo – S6815N
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc – S68U/10US
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm “SCHUKO” 16A tiếp đất – S68/16
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm, công tắc S68 Mega-Series (Trắng)
1 Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang – S68DM4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DMN4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DN4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang – S68D4
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DMN3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang – S68DM3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DN3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang – S68D3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DMN2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang – S68DM2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DN2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang – S68D2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DMN1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Côn tắc đơn 2 chiều phím lớn có dạ quang – S68DM1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh – S68DN1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang – S68D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm, công tắc S9 Series
1 Công tắc ba 2 chiều phím lớn 10A – 250A – S93/2D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc đôi 2 chiều 10A-250V có đèn báo NEON – S92/2D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Công tắc đơn 2 chiều 10A-250V có đèn báo NEON – S91/2D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc 3 một chiều phím lớn 10A-250V – S93/1D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc đôi 1 chiều phím lớn 10A-250V – S92/1D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc đơn 1 chiều phím lớn 10A-250V – S91/1D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Ổ cắm công tắc Sino – Viền đôi trắng – S9XLW
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt đậy trơn – S9/30X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ – S9UEXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A – S9UE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 2 Ổ cắm 2 chấu với 2 lỗ – S9U2XX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm 2 chấu 16A – S9U3
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S9U
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 5 lỗ – S95/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 4 lỗ – S94/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm công tắc Sino – Mặt 2 lỗ – S92/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Ổ cắm, công tắc DEAKING
1 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M – CA122/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M – CA121/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt che trơn – CAO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 6 mô đun – CA6X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 5 mô đun – CA5X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 mô đun – CA4X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun cỡ lớn, 2 mô đun cỡ trung, 3 mô đun – CA3X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun, ổ đa năng, ổ 3 chấu – CAXX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 mô đun – CA2X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun cỡ trung – CA1X/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 mô đun – CA1X ( CA1X/V )
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm, công tắc SC Series
1 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 3 mô đun – SC3X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 3 mô đun – SC3X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B và 2 mô đun – SC2X/B
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và 2 mô đun – SC2X/A
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B – SC121/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A – SC121/HA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M – SC122/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M – SC121/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc ổ cắm – Mặt che đơn – SCO
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc ổ cắm – Mặt 6 mô đun – SC6X (SC6XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc ổ cắm – Mặt 5 mô đun – SC5X (SC5XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc ổ cắm – Mặt 4 mô đun – SC4X (SC4XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Mặt 1 mô đun cỡ lớn, 2 mô đun cỡ trung, 3 mô đun – SC3X (SC3XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Mặt 2 mô đun, ổ đa năng, ổ 3 chấu – SCXX (SCXXV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Công tắc ổ cắm – Mặt 2 mô đun – SC2X (SC2XV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc ổ cắm – Mặt 1 mô đun cỡ trung – SC1X/M (SC1X/MV)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc ổ cắm – Mặt 1 mô đun – SC1X (SC1X/V)
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Ổ cắm, công tắc S98 Series
1 Công tắc ba 1 chiều 10A 250V loại phím lớn – S983D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc tự động cảm ứng tia hồng ngoại – S98/XIR
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Công tắc đôi 2 chiều 10A 250V loại phím lớn có đèn báo – S982N2R
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc đơn 2 chiều 10A 250V loại phím lớn có đèn báo neon – S981N2R
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc ba 2 chiều 10A 250V loại phím lớn – S983D2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc đôi 2 chiều 10A 250V loại phím lớn – S982D2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc đôi 1 chiều 10A 250V loại phím lớn – S982D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc đơn 2 chiều 10A 250V loại phím lớn – S981D2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc đơn 1 chiều 10A 250V loại phím lớn – S981D1
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Ổ cắm đơn 13A 250V – 3 chấu vuông kiểu Anh, có công tắc – S9813S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm 15A – 3 chấu tròn kiểu Anh, có công tắc – S9815S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Ổ cắm 5 chấu kiểu Úc – S98/10US
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc ổ cắm Sino – Viền đơn trắng – S98/WS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ – S98UX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S98U2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Ổ cắm đơn 2 chấu 16A – S98U
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 4 lỗ – S984/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 3 lỗ – S983/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 2 lỗ – S982/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Công tắc ổ cắm Sino – Mặt 1 lỗ – S981/X
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Phụ kiện S19-S18A-S66-S68-(S-Consept)Series
1 Ô cắm điện thoại 4 dây – có dây đấu sẵn – S18ARJ40/W
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500VA – S19/500VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 400VA – S19/400VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Đèn báo xanh 220V – có dây đấu sẵn – S19NGN/W
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Đèn báo đỏ 220V – có dây đấu sẵn – S19NRD/W
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc 1 chiều 10A nắp màu đen – S19/1/2MBK
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc 1 chiều 10A. Nắp màu xám băng – S19/1/2MGY
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc 1 chiều 10A nắp màu vàng nhạt – S19/1/2MYL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Công tắc 1 chiều 10A nắp màu đỏ rực – S19/1/2MGR
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Công tắc 1 chiều 10A nắp màu xanh lá cây. – S19/1/2MGR
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Công tắc 1 chiều 10A nắp màu xanh dương – S19/1/2MDB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Công tắc 1 chiều 10A loại có miếng báo đỏ – S19/1/2MR
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc 1 chiều 10A – S19/1/2M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
21 Phụ kiện S9-S18-(S18-CF)-S98 Series
1 Công tắc 3 chiều 10A – S30MI
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Nút che trơn – SX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Ổ cắm điện thoại loại 4 dây – có dây đấu sẵn – S30RJ40D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Ổ cắm máy tính 8 dây – S30RJ88
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Ổ cắm điện thoại loại 6 dây – S30RJ64
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Ổ cắm điện thoại loại 4 dây – S30RJ40
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1000VA, loại tắt hẳn – dạng hạt rời dùng để gắn vào mặt – S1000VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500VA, loại tắt hẳn – dạng hạt rời dùng để gắn vào mặt – S500VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 400VA, loại tắt hẳn – dạng hạt rời dùng để gắn vào mặt – S400VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Hạt cầu chì ống 10A – FTD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm Tivi 75 Ohm – S30TV75MS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Đèn báo xanh 220V – S30NGN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Đèn báo đỏ 220V – S30NRD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Nút nhấn chuông 3A có đèn báo đỏ – S30MBPN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Nút nhấn chuông 3A – S30MBP2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Công tắc 20A – loại 2 cực – S30MD20
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Công tắc 10A – loại 2 chiều – S30M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Công tắc 10A – loại 1 chiều – S30/1/2M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
22 Phụ kiện SC-S18C-S18CS
1 Chìa khóa bộ ngắt điện 20A kiểu B SKTB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo – SCS/NL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Đèn báo ” Xin đừng quấy rầy” – SC/NPD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ – SCS/S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang – SCS/FS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ – SCM/S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo – SCM/NM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang – SCS/FM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Thẻ từ 16A SKT501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Hạt chiết áp đèn 500VA – SC500VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che – SC31RJ
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – chìa khoa kiểu B – SCKT+SKTB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Công tắc 2 chiều cỡ lớn có dạ quang – SCM/FL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Hạt chiết áp đèn 1000VA – SC1000VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ – SCMD20/S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Nút nhấn chuông cỡ nhỏ – SCMBP2S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Phím che trơn – SCX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA – SC/2727
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Ổ cắm đa năng có màn che – SCUAM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Ổ cắm 2 chấu kiểu Mỹ – SCUAS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
21 Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có đèn báo – SCM/NS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
22 Công tắc 1 chiều cỡ trung – SCS/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
23 Công tắc 1 chiều cỡ lớn – SCS/L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
24 Công tắc 1 chiều cỡ lớn có dạ quang – SCS/FL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
25 Công tắc 2 chiều cỡ lớn – SCM/L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
26 Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo – SCM/NL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
27 Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo – SCMD20/NS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
28 Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo – SCMD20/NM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
29 Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có đèn báo – SCMD20/NL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
30 Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che – SC31RJ5E
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
31 Hạt chiết áp quạt 400VA – SC400VX
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
32 Đèn báo đỏ – SCNRD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
33 Đèn báo xanh – SCNGN
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
34 Đèn báo ” Xin vệ sinh phòng” – SC/NPM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
35 Công tắc ” Xin đừng quấy rầy” – SC/BPD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
36 Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo – chìa khóa kiều A – SCKT+SKTA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
37 Chìa khóa bộ ngắt điện 20A kiểu A – SKTA
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
38 Ổ cắm 2 chấu có màn che – SCU
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
39 Ổ cắm 3 chấu có màn che – SCUE
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
40 2 ổ cắm 3 chấu có màn che – SCUE2
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
41 Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo – SCS/NS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
42 Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có dạ quang – SCM/FS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
43 Công tắc 1 chiều cỡ trung có đnè báo – SCS/NM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
44 Công tắc 2 chiều cỡ trung – SCM/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
45 Công tắc 2 chiều cỡ trung có dạ quang – SCM/FM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
46 Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có dạ quang – SCMD20/FS
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
47 Ổ cắm cáp đồng trục FM – SCTV
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
48 nút nhấn chuông cỡ trung – SCMBP2M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
49 Nút nhấn chuông cỡ lớn – SCMBP2L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
50 Hạt cầu chì ống – SCBTD
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
51 Công tắc trung gian đa chiều – SC39MI
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
52 Công tắc ” Xin vệ sinh phòng” – SC/BPM
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
53 Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm – SC/501
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
23 Đế âm, nổi và hộp đậy chống nước
1 Đế nổi nhựa dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N – ET 238
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
2 Đế nổi nhựa mặt 4-6 modul hoặc SC2X/A-B; SC3X/A-B – CK2158
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
3 Đế nổi nhựa chữ nhật cthấp S18A, S9, SC, S68 – CK158RL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
4 Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18A, S9, SC, S68 – CK158RH
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
5 Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18, S186, S18C, S68 – CK157RL
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
6 Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18, S186, S18C, S68 – CK157RH
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
7 Đế nổi nhựa đôi dùng cho kiểu S18, S186, S18C – CK157/D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
8 Hộp đậy phòng thấm nước cho ổ cắm vuông – S223DV
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
9 Đế âm chứa Át cài MCB loại rộng FC2-63
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
10 Đế âm nhựa dùng cho mặt Át kiểu A B – SG100/HA/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
11 Đế âm nhựa dùng cho mặt Át kiểu M – SG100/M
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
12 Đế âm tự chống cháy dùng cho các mặt ổ cắm vuông, loại sâu – S3157H
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
13 Đế âm mặt 4-6 modul hoặc SC2X/A-B; SC3X/A-B – S2158
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
14 Đế âm tự chống cháy dùng cho ổ cạo râu và ổ 3 chấu kiểu Anh – ET257
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
15 Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt Át HA, HB – S2157/HA/HB
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
16 Đế âm nhựa tự chống cháy loại đôi S2157/D
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
17 Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N – ST2157
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
18 Đế âm tự chống cháy loại đặc chủng dùng cho mặt ổ cắm chữ nhật – S2157R
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
19 Đế âm tự chống cháy loại sâu dùng cho mặt chữ nhật – S2157H
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
20 Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật – S2157
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
21 Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt chữ nhật – S157RH
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
22 Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật – S157R
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
23 Đế âm sắt loại nông dùng cho mặt vuông – S157L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
24 Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt vuông – S157S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
25 Đế âm sắt loại sâu dùng cho mặt vuông – S157S
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ
26 Đế âm tự chống cháy dùng cho các mặt ổ cắm vuông, loại nông – S3157L
Sino-Vanlock
chiếc Liên hệ

Bình luận

bình luận